Vi säljer Hallas färskfoder och torrfoder i butiken. Halla Foder innehåller till 99% svenska råvaror och är tillverkat i Sverige, många av soterna är spannmålsfria!