Frågor & svar

Ett miljösmart, saftigt och framförallt smakrikt kött!

Vad är Gräsbeteskött?

Gräsbeteskött är enkelt förklarat kor som enbart är uppfödda på gräs. 
Våra kor betar på artrika betesmarker med gräs, maskrosor, klöver och andra örter som finns i beteshagen. En lång betesperiod (oftast från april - oktober) innebär att våra djur får leva ett gott och naturligt liv under sin uppväxt.
Vintern då? Jo då äter kossorna uteslutande ensilage, alltså mjölksyrat gräs och deras meny är uteslutande fri från importerade proteingrödor eller spannmål. 
Att enbart låta våra djur äta gräs gör att de växer långsammare, köttet hinner utveckla en rik och fyllig smak, samtidigt som det blir välmarmorerat och mört. 

Ett gräsbeteskött smakar inte bara bra det har även positiva effekter för vår hälsa. Köttet innehåller en hög andel Omega-3-fettsyror men även Omega-6. Det krävs en bra balans mellan dessa två fettsyror för att vårt immunförsvar ska fungera fullt ut. Det har också ett högt innehåll av antioxidanter och E-vitamin.

Vad är naturbeten?

Naturbetesmarker är gräs- och hagmarker som inte bearbetas på något sätt, de har inte plöjts, såtts in eller gödslats - mer än naturlig gödsling;)
Olika typer av naturbetesmarker är övergångar mellan skog och åker, betade sjöstrandsängar, strandbeten och svenska björkhagar.
Många av dessa hagmarker växer sakta igen och flera av olika insektsarter och växtarter riskerar att utrotas. 
Genom att våra djur betar på dessa beten håller vi våra vackra landskap öppna samtidigt bidrar vi till en biologisk mångfald som är positiv ur ett miljö- och klimatperspektiv.

Hur lever era djur på gården?

Våra djur är uppfödda på gräs som vi slagit och ensilerat på sommaren, detta gäller bara vintertid då det inte finns någon mat för kossorna ute. Under våren, sommaren och hösten går alla våra djur ute i hagar och betar fritt. De har alltid fri tillgång på gräs eller ensilage. Vi strör med spån och halm två gånger om dagen så att de har en fin bädd att ligga på i ladugården. 
Bra mat, luftiga stallar och mycket utevistelse ger friska djur, friska djur fria från antiobiotika. 

Vad är hängmörat nötkött?

- Efter slakt bäckenhängs djuren i minst 14 dagar för optimal mörning. Att hängmöra på detta vis tar mer tid och plats än vanligt, vilket gör det till ett mer ovanligt sätt att hängmöra, men man får en mer jämn och finare mörning då slaktkroppen hänger i djurets naturliga form.
Efter denna process styckas djuret där man tar vara på varje detalj. Varje styckesdetalj vakuumförpackas så det hålls färskt och för att mörningsprocessen ska fortsätta, vilket kallas för vakuummörning. Det gör att köttet blir mörare och finare ju längre tiden går.

Hållbarhet- och tillagningstips

Vakuumsläpp kan förekomma om man inte är försiktig med förpackningarna. Om det skulle hända är det viktigt attt frysa in köttet på en gång. 

Köttet trivs som bäst i 3-4 grader i ditt kylskåp. Köper du en hel låda med nötkött så rekomenderar vi att frysa in de detaljer som inte förväntas förbrukas inom 7-10 dagar. I frysen håller köttet ca 8 - 12 månader. 

När köttet varit fryst är det viktigt att det tinas långsamt i kylskåpet eller i kallt vatten. Långsam upptining ger bästa resultat. 

Låt köttet ligga i rumstemperatur i 30-45 min innan tillagning. På så vis kyls stekpannan inte ner, och du får enkelt en underbar stekyta på ditt kött.