Frågor & svar

Ett miljövänligt och klimatsmart kött...

Vad är naturbeteskött?

Naturbeteskött är ett kött som är uppfött och betar på svenska naturbetesmarker. Minst halva betesperioden ska djuren beta på naturbetesmarker och vinterfodret ska vara grovfoderbaserat och fritt från importerade proteingrödor. En lång betesperiod (oftast från april - oktober) innebär att våra djur får leva ett gott och naturligt liv under sin uppväxt, de betar under minst två säsonger innan de är slaktklara. Det gör att de får en naturlig tillväxt och ger ett välsmakande kött till kund. 
Naturbeteskött är bra kött för oss människor, eftersom fodret består av naturliga beten och gräsbaserat grovfoder. Köttet innehåller en hög andel Omega-3-fettsyror som har positiva effekter på vår hälsa. Det har också ett högt innehåll av antioxidanter och E-vitamin.

Vad är naturbeten?

Naturbetesmarker är gräs- och hagmarker som inte bearbetas på något sätt, de har inte plöjts, såtts in eller gödslats - mer än naturlig gödsling;)
Olika typer av naturbetesmarker är övergångar mellan skog och åker, betade sjöstrandsängar, strandbeten och svenska björkhagar.
Många av dessa hagmarker växer sakta igen och flera av olika insektsarter och växtarter riskerar att utrotas. 
Genom att våra djur betar på dessa beten håller vi våra vackra landskap öppna samtidigt bidrar vi till en biologisk mångfald som är positiv ur ett miljö- och klimatperspektiv.

 

Hur lever era djur på gården?

Våra djur är uppfödda på gräs som vi slagit och ensilerat på sommaren, detta gäller bara vintertid då det inte finns någon mat för kossorna ute. Under våren, sommaren och hösten går alla våra djur ute i hagar och betar fritt. De har alltid fri tillgång på gräs eller ensilage. Vi strör med spån och halm två gånger om dagen så att de har en fin bädd att ligga på i ladugården. Våra djur är fria från antiobiotika. Vi ser att glada djur är friska djur och därför behöver våra djur aldrig behandlas med antiobiotika.

 

Vad är hängmörat nötkött?

- Efter slakt bäckenhängs djuren i minst 14 dagar för optimal mörning. Att hängmöra på detta vis tar mer tid och plats än vanligt, vilket gör det till ett mer ovanligt sätt att hängmöra, men man får en mer jämn och finare mörning då slaktkroppen hänger i djurets naturliga form.
Efter denna process styckas djuret där man tar vara på varje detalj. Varje styckesdetalj vakuumförpackas så det hålls färskt och för att mörningsprocessen ska fortsätta, vilket kallas för vakuummörning. Det gör att köttet blir mörare och finare ju längre tiden går.

 

Hållbarhet- och tillagningstips

Vakuumsläpp kan förekomma om man inte är försiktig med förpackningarna. Om det skulle hända är det viktigt attt frysa in köttet på en gång. 

Köttet trivs som bäst i 3-4 grader i ditt kylskåp. Köper du en hel låda med nötkött så rekomenderar vi att frysa in de detaljer som inte förväntas förbrukas inom 7-10 dagar. I frysen håller köttet ca 8 - 12 månader. 

När köttet varit fryst är det viktigt att det tinas långsamt i kylskåpet eller i kallt vatten. Långsam upptining ger bästa resultat. 

Låt köttet ligga i rumstemperatur i 30-45 min innan tillagning. På så vis kyls stekpannan inte ner, och du får enkelt en underbar stekyta på ditt kött.